tirsdag 5. april 2016

Al-Qaida i Syria har trolig fått vestlig antiluftskyts

Mye tyder på at Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria, nå bruker avanserte bakke-til-luft-raketter til å skyte ned syriske regjeringfly.

Som jeg tidligere har skrevet om, har Saudi-Arabia en stund vurdert å levere antiluftskyts til syriske opprørsgrupper for å kontre den syrisk-russiske offensiven, hvor overtak i lufta har vært av avgjørende betydning. I dag fikk vi det andre tilfellet på kort tid hvor syriske regjeringsfly har blitt skutt ned. Det første ble skutt ned i mars. Omstendighetene var da uklare. I dag skriver imidlertid Al-Arabiya at syriske regjeringskilder bekrefter at opprørerne brukte antiluftvernraketter til å skyte ned kampflyet. Det samme hevdes av en kilde gjengitt på nettstedet Syria-Live-map. Denne kilden hevder også at opprørere har vært i besittelse av håndholdte anti-luft-raketter, manpads, i minst seks måneder, men at de ikke tidligere har blitt brukt, men at det var slike som ble brukt ved begge de nylige nedskytingene.

Dette bestrides av en  kilde i den Vesten-støttede opprørsalliansen FSA som i følge Reuters hevder at ingen av opprørsgruppene har fått anti-luftskyts, og også dagens nedskyting må ha skjedd med artilleriild.

Om det virkelig har latt seg gjøre å skyte ned to kampfly i løpet av de siste to ukene med artilleriild, må man spørre seg hvorfor dette ikke har skjedd noen gang tidligere i løpet av krigen. At det skjer nå, etter en tre ukers våpenstillstand, som kan ha lettet arbeidet med å smugle inn nye våpen over grensa fra Tyrkia i den opprørskontrollerte sonen, og etter at Saudi-Arabia så tydelig har uttalt vilje til å levere denne typen våpen til opprørsgruppene, er det vanskelig å se som en tilfeldighet.

I følge al-Arabiya er det al-Qaida i Syria, Nusrafronten, som har stått for nedskytinga, så hvordan har i så fall en al-Qaida-avdeling kunnet få tak i så avanserte våpen som bakke til luft-missiler? Som al-Qaidas offisielle avdeling, har ikke Nusrafronten kunnet være direkte mottaker av avansert vestligproduserte våpen. Det har derimot Ahrar al-Sham, en annen salafistisk jihadistgruppe.

Også Ahrar al-Sham hadde i utgangspunktet al-Qaida-tilknytning, men til forskjell fra Nusrafronten, har Ahrar al-Sham klargjort at deres mål om en islamsk stat er avgrenset til Syria. Ahrar al-Sham har dermed kunnet inngå i samlebetegnelsen "de moderate opprørerne", og kunnet motta våpenstøtte fra Vestens allierte, særlig Tyrkia og Saudi-Arabia. Men på tross av den offisielle avstandstakelsen fra al-Qaidas globale jihad, har Ahrar al-Sham opprettholdt et nært samarbeid med Nusrafronten i krigen. Sammen utgjør de to gruppene Jaish al-Fatah, som kontrollerer størstedelen av Idlib-provinsen, nær grensa til Tyrkia. De samarbeider også nært i Aleppoprovinsen, gjennom samordningsorganet Ansar al-Sharia.

I følge en artikkel i Reuters fra september 2015, har samarbeidet betydd at Ahrar al-Sham har konsentrert seg om å administrere områdene under jihadistenes kontroll, samt kontrollere grensa mot Tyrkia, og viktig, motta våpenstøtte, mens Nusrafronten har stått for det meste av den direkte kampen på bakken. I følge artikkelen har Nusrafronten omtalt Ahrar al-Sham, som har et særlig nært forhold til Tyrkia, som sin våpenleverandør.

I følge Al-Jazeera skjedde nedskytinga i dag skjedde over landsbyen Al-Eis, som opprørerne erobret fra regjeringsstyrkene på fredag. Nusrafronten er ikke del av den våpenstillstandsavtalen som ble iverksatt for tre uker siden, mellom regjeringsstyrkene og andre opprørsgrupper. Det er imidlertid Ahrar al-Sham og Free Syrian Army. I følge flere kilder har disse gruppene deltatt i offensiven ledet av Nusrafronten i den sørlige delen av Aleppoprovinsen. I følge flere kilder, blant andre AFP, hevder Ahrar al-Sham at det var de selv, ikke Nusrafronten, som har skutt ned de syriske regjeringsflyene.

Det som skjer, tyder altså på at de Tyrkia og Saudi-støttede opprørsstyrkene verken har brutt med al-Qaida-samarbeidet, eller ment alvor med fredsforhandlinger med regjeringssiden. Derimot synes det som om våpenstillstanden har blitt brukt til å fornye og forsterke våpenforsyningene, inkludert altså anti-luftskyts. Det faktum at USA i går, for første gang på svært lenge, rettet et flyangrep, ikke mot IS, mot mot Nusrafronten, og drepte en framstående Nusrakommandant og flere andre, tyder ikke på at Tyrkia og Saudi-Arabia har koordinert seg med USA når de har levert det som mest trolig er USA-produsert anti-luft-missiler til opprørsgrupper som samarbeider med al-Qaida, slik at al-Qaida nå er i besittelse av slike raketter. Men det er et annet spørsmål om USA og resten av Vesten for alvor vil gå i rette med nære allierte som så åpent og direkte leverer anti-luft-missiler til terrornettverket al-Qaida. Mangelen på reaksjoner på politisk hold og i vestlig mainstreampresse på nyheten, tyder ikke på det.

Ingen kommentarer: