tirsdag 12. april 2016

Fransk regimeendringsretorikk ignorerer al-Qaida

Ved å gi de syriske regjeringsstyrkene skylda for våpenstillstandsbrudd igangsatt av vestligstøttede opprørsgrupper i åpen allianse med al-Qaida, markerer Frankrike at landet fortsatt er den fremste agitatoren i Vesten for regimeendring i Syria.

Som jeg skrev i forrige post, synes våpenstillstandsavtalen som har gitt en pustepause til det lidende syriske folket i fire uker, å gå mot slutten. Den gamle kolonimakta i Syria, Frankrike, forsøker å framstille det som at det er regjeringsstyrkene som er ansvarlige for det forestående sammenbruddet. Reuters siterer Romain Nadal, offisiell talsmann for fransk UD, som uttaler at "the regime and its allies' offensives around Aleppo and Eastern Ghouta are a threat to the cessation of hostilities."

Men som Los Angeles Times har rapportert, ble våpenstillstanden først brutt fredag første april, ved at de Vestenstøttede opprørerne sluttet seg til en offensiv i Aleppoprovinsen, ledet av Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria:

On Friday, jihadists with the Nusra Front, Al Qaeda’s Syrian affiliate, spearheaded a punishing attack on Al Eis, a village nestled among a string of hills 16 miles southwest of Aleppo city on a supply route linking Hama and Aleppo provinces. [...] the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Også i det andre området som den franske talsmannen nevner, Damaskusforstaden Øst-Ghouta, er Nusrafronten, som ikke er del av våpenstillstandsavtalen, den mest sentrale aktøren blant opprørerne. Voice of America rapporterte følgende i oktober 2015:

Three major Islamist rebel groups have launched a joint operations center in an eastern suburb of the Syrian capital in a concerted effort to fight the Syrian government and its allied Russian forces.
The al-Nusra Front, al-Qaida’s affiliate in Syria, is one of the groups that have signed the new agreement, according to a statement the groups released Thursday on social media. The other two are Ahrar al-Sham and the Islamic Union of Jund al-Sham, according to their websites. [...]

The newly established command center in eastern Damascus, called Jund al-Malahem or the Soldiers of Epics, will be operating in areas that have been under the rebel control. The aim is “to interlace efforts in order to counter this ruthless campaign on Muslim lands,” the statement read. [...]

The largest of the three groups, al-Nusra Front, which is designated as a terrorist organization by the U.S., has been planning to establish such a center for a while, reports say. The group is trying to strengthen its foothold in the Damascus area after losses to the regime forces elsewhere in the northwestern province of Idlib.

Nusrafronten er altså den sterkeste av opprørsgruppene som opererer i Øst-Ghouta, og har her dannet en fellesfront med to Saudi-støttede salafistiske opprørsgrupper. Siden Nusrafronten naturlig nok aldri har vært del av våpenstillstandsavtalen, er regjeringsstyrkenes angrep mot Nusrafrontens stillinger der ikke et brudd på våpenstillstanden.

Frankrike har lenge inntatt den mest haukete posisjonen i forhold til Syria av alle vestlige land. Selv etter at det britiske parlamentet hadde stemt imot britisk deltakelse i de planlagte flyangrepene mot syriske styrker i etterkant av giftgassangrepet mot Damaskusforstaden al-Ghouta i august 2013, var Frankrikes president Francois Hollande fortsatt klar til angrep. Først da også Barack Obama fikk kalde føtter, i følge Watergate-journalisten Seymour Hersh fordi bevisene pekte mot al-Qaida og tyrkisk etterretning heller enn mot syriske regjeringsstyrker, måtte Frankrike måtte også Frankrike legge bort krigsplanene.

Frankrikes nylig avgåtte utenriksminister Laurent Fabius, har ikke lagt skjul på sin skuffelse over at Obama la vekk krigsplanene i 2013. Den franske UD-talsmannen Nadals uttalelser tyder ikke på at Fabius' avgang har betydd en mindre krigersk holdning fra Frankrike overfor sin tidligere koloni. Til tross for at Frankrike nylig selv har vært offer for flere jihadistiske terrorangrep, viser den franske retorikken, som legger all skyld på regjeringsstyrkene, og som helt ignorerer al-Qaidas sentrale rolle i voldsopptrappinga i Syria, tydelig at kampen mot jihadistiske terrornettverk for Frankrike er helt underordnet målet om regimeendring i sin tidligere koloni.

Ingen kommentarer: