onsdag 3. juni 2009

Afghansk kvinneaktivistleder svarer

Motstandere av fortsatt norsk deltakelse i NATOs militæroperasjon i Afghanistan, blir ofte møtt med følgende spørsmål: Kan ikke dette føre til at Taliban kommer tilbake til makta? Eller til full borgerkrig? Og hva er egentlig alternativet til å støtte Karzairegjeringa?

Dette er spørsmål som også de demokratiske kreftene i Afghanistan har måttet forholde seg til. I dette intervjuet svarer Zoya (som kun bruker fornavnet av sikkerhetshensyn), leder for RAWA, Afghanistans største og mest aktive feministorganisasjon, blant annet på disse spørsmålene. Under har jeg oversatt deler av intervjuet til norsk.

Hva er RAWAs holdning til USAs og NATOs militære tilstedeværelse i Afghanistan?

I 2001 okkuperte USA og deres allierte Afghanistan under slagordene “krig mot terror,”
“kvinnerettigheter,” “frigjøring” and “demokrati". Men da de installerte et brutale og kriminelle krigsherrer etter Talibans fall, forsto alle at Afghanistan igjen hadde blitt et sjakkbrett for verdensmakter. De har sine langsiktige planer i Afghanistan, og vårt folks lidelser, spesielt kvinnenes, har blitt misbrukt til å legitimere den utenlandske militære tilstedeværelsen i landet vårt.

USA invaderte Afghanistan for å oppnå sine geopolitiske, økonomiske og regionale strategiske målsettinger og omforme Afghanistan til en sterk militærbase i regionen. I løpet av de siste sju årene har disse styrkene ytterligere komplisert situasjonen i Afghanistan. Ikke bare har de pumpet millioner av dollar inn i lommene til hensynsløse krigsherrer, men Taliban og andre terrorgrupper er mektigere i dag. [...]

Er du ikke redd for en borgerkrig om USA og NATO skulle trukket seg tilbake fra Afghanistan?

RAWA støtter kravet om tilbaketrekning av USAs og NATOs styrker fordi okkupasjon ikke er noen løsning. De dreper hele tida sivile, til og med bryllupsfester. Tror du ikke at vi også er mennesker med hjerter? Hva ville amerikanerne gjort om en okkupant drepte så mange sivile i USA? Vi har en god historie i Afghanistan når det gjelder å kaste ut okkupanter, og dette er en kilde til stolthet. [...]

Hvis det blir en tilbaketrekning vil det sannsynligvis bli en borgerkrig mellom Nordalliansen og Taliban, men det vil ikke bli verre enn det som holder på nå. Når disse styrkene trekkes ut vil vi i det minste ikke lenger være et okkupert land. Det er det afghanske folkets plikt å bli kvitt de indre fiendene, men idag er våre indre fiender støttet opp av USA og NATO som er våre utenforstående fiender. Grunnen til at fundamentalistene er mektige er at de har alltid blitt støttet av USA som har gitt milliarder av dollar til Nordalliansen, penger som har gått rett i lommene til krigsherrer og narkobaroner. Folket gråter av sult, selger barna sine for fem dollar, så hvor har milliardene blitt av?

Hva slags løsninger foreslår RAWA?

Tilbaketrekning av militære styrker må følges av andre handlinger fra regjeringer, hvis de virkelig ønsker å hjelpe oss slik de hevder. De må stanse støtten til enhver terroristgruppe, inkludert Nordalliansen som ødela Afghanistan før Taliban kom. De bør også innføres sanksjoner mot regjeringer som støtter Taliban, som Iran og Pakistan. Krigsherrer bør bli brakt inn for den
Internasjononale Straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. Hvis de virkelig ønsker fred og stabilitet i vårt land, ville løsninga være å støtte demokratisk-orienterte organisasjoner og enkeltpersoner i Afghanistan, men i løpet av de siste årene har det blitt lagt mye press mot slike grupper for å gi opp.

I dag er de demokratiske organisasjonene svake fordi ingen hjelper dem. Hvis de mottok støtte, ville de vokse seg sterke. Og de demokratiske kreftene må forene seg og sloss mot fundamentalistene. Budskapet fra RAWA til frihetselskende folk er å støtte de demokratiske organisasjonene i Afghanistan. Frihet , demokrati og rettferdighet kan ikke tvinges gjennom med geværene til en utenlandsk makt; de er verdier som bare kan oppnås av vårt folk og av demokrati-elskende krefter gjennom en hard, besluttsom og lang kamp. De som hevder å ha gitt disse verdiene til det afghanske folket gjennom militærmakt ønsker bare å presse landet vårt inn i slaveri. Det er vårt ansvar å stå opp både mot fundamentalister og okkupasjoner.