søndag 13. mars 2016

Hvem er "den moderate opposisjonen" i Syria?

Forhandlingslederen for det som i vestlig presse omtales som "den moderate opposisjonen" heter Mohammed Alloush. Han leder opprørsgruppa Jaish al-Islam, som har et islamsk kalifat som mål.

Etter fire uker med våpenstillstand mellom syriske regjeringsstyrker og opprørsgruppene som i vestlige medier kollektivt omtales som "den moderate opposisjonen", er det nå klart for nye fredsforhandlinger. Det betyr ikke at konflikten er nær ved å bli løst.

Hovedstridspunktet i forhandlingene, er hvilken rolle sittende president Bashar al-Assad skal ha. For en utenforstående kan det virke merkelig at en fredsavtale skulle kunne strande på bare en manns posisjon, og det er da heller ikke realiteten. For den syriske regjeringas støttespillere, både befolkningsgrupper innad i landet, og Russland og Iran, handler dette ikke om Bashar al-Assad som person, men om hvem og hva som eventuelt ville komme i stedet.

Om og når Assad går av, blir det da demokrati, med rett til deltakelse for alle etniske, religiøse og politiske grupper? Nei, ikke om det blir opp til Mohammed Alloush, forhandlingslederen for samlinga av 34 opprørsgrupper som nå er samlet under paraplyen High Negotiating Committee.

High Negotiating Committee inkluderer opprørsgruppene som er tilsluttet Nasjonalkoalisjonen av syriske opposisjons- og revolusjonskrefter, som av Norge og andre land i Vesten er anerkjent som "den legitime representant for det syriske folket". Selv om flere av disse også har en sunniislamistisk tilnærming, flere med bånd til Det muslimske Brorskapet, er dette i hovedsak grupper som offisielt er for flerpartidemokrati i et framtidig Syria. Det gir en viss mening å omtale disse som "moderat opposisjon".

Gruppene som er tilsluttet Nasjonalkoalisjonen er imidlertid langt fra å være de sterkeste opprørsgruppene på bakken i Syria, selv når Islamsk Stat og den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten trekkes fra. Langt sterkere er gruppene som er tilknyttet den saudi-støttede opprørsfronten Islamsk Front. Valget av Jaish al-Islam-lederen Mohammed Alloush som forhandlingsleder, gjenspeiler dette styrkeforholdet. Hva er så det politiske målet for disse gruppene, som via Saudi-Arabia og Tyrkia har fått tilført store mengder avanserte vestligproduserte våpen, og som nå sitter ved forhandlingsbordet som skal avgjøre Syrias politiske framtid?

Ahrar al-Sham er den enkeltgruppa innenfor Islamsk Front og High Negotiating Committee som kontrollererer det største territoriet inne i Syria i dag. Når lederrollen i forhandlingene likevel ikke har gått til Ahrar al-Sham, men til den nest største av gruppene innenfor Islamsk Front, er forklaringa trolig at Ahrar al-Sham er hakket for ekstreme, selv for deres støttespillere i Saudi-Arabia. En tydelig indikator på at begrepet "den moderate opposisjonen" er mer enn misvisende når det inkluderer Ahrar al-Sham, finner vi ved å se på deres valg av samarbeidspartner.

Idlib er den eneste provinsen hvor den ikke-IS-tilknyttede væpnede opposisjonen både kontrollerer hovedstaden (byen Idlib) og størstedelen av territoriet i provinsen. Her er Ahrar al-Sham den største enkeltaktøren, men gruppa opererer ikke på egenhånd. I Idlib har den væpnede kampen mot Assadregjeringa blitt koordinert gjennom fellesfronten Jaish al-Fatah ("seiershæren"), og i denne inngår også den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, som også har sitt hovedkvarter i provinsen. Også i Aleppo har Ahrar al-Sham koordinert sine aktiviteter med Nusrafronten gjennom et felles operasjonsrom med det megetsigende navnet Ansar al-Sharia. Ahrar al-Sham ønsket til å begynne med ikke å delta i High Negotiating Committee, nettopp med den begrunnelsen at Nusrafronten var ekskludert.

Lederposisjonen for "den moderate opposisjonen" i forhandlingene gikk i stedet til Jaish al-Islam, den nest største gruppa i Islamsk Front. I følge Stanford Universitys oversiktsside, er Jaish al-Islam den dominerende opprørsgruppa i Damaskusområdet. Jaish al-Islams tidligere leder, Zahran Alloush, som ble drept i et russisk flyangrep i desember, uttalte i sine taler at hans mål er opprettelsen av et islamsk kalifat. Jaish al-Islam har også stått bak en rekke alvorlige menneskerettsovergrep, blant annet en massakre på sivile alawimuslimer og drusere i byen Adra i 2013.

Ingen kommentarer: