torsdag 16. juni 2016

Opprørerne som Norge skal trene bombes av Russland

I følge nettstedet ISIS Live Map har russiske kampfly i dag bombet styrker tilhørende den såkalte New Syrian Army i ørkenen sørøst i Syria. New Syrian Army er den opprørsgruppa som norske offiserer er på vei til Jordan for å trene, og som de kan komme til å følge med i kamp inn i Syria. Skjer det vil de norske offiserene også kunne bli måltavler for russiske bombefly.

New Syrian Army ble i følge BBC etablert i november 2015. NSA skal ha blitt trent opp av Purity and Development Front, som omtales som "moderate islamister".

I følge Washington Post er New Syrian Army den eneste fungerende gruppa ut fra 500-millioner-dollar-programmet for å trene og utruste syriske opprørere "for å bekjempe ISIS".

New Syrian Army fullførte USAs treningsprogram i Jordan, og har derfra infiltrert inn i Syria og så, i mars, har gruppa rykket raskt fram og tatt kontroll over et større ørkenområde fra grensa mot Jordan og opp til Tanaf grenseposten mot Irak som ble erobret i mars. Derfra har gruppa fortsatt å utvide sitt kontrollområde nordover, opp mot Deir Ezzour-provinsen, som flertallet i gruppa skal ha sin opprinnelse i. Størstedelen av Deir Ezzour-provinsen er under IS' kontroll, men den syriske regjeringhæren har et feste i selve byen Deir Ezzour og har de siste ukene vært på offensiven mot IS her.

NSA er offisielt tilslutta paraplyorganisasjonen Free Syrian Army, som er tilknyttet Nasjonalkoalisjonen av Syriske Opposisjonskrefter, som vestlige land anerkjenner som de legitime representantene for det syriske folket, på bekostning av den FN-anerkjente syriske regjeringa i Damaskus. Selv om FSA-militsene tidvis også kjemper mot IS, har hovedfienden hele tida vært den syriske regjeringshæren. Unntaket har vært elementer fra FSA som siden har brutt med FSA og slått seg sammen med kurdiske YPG i Syrian Democratic Forces.

FSA består av en rekke militser, og i Aleppo- og Idlibprovinsene samarbeider nå flere av disse med al-Qaidas avdeling i Syria, Nusrafronten.  Fram til nå har det ikke blitt rapportert at New Syrian Army-gruppa samarbeider med al-Qaida eller har vært i direkte kamp med syriske regjeringsstyrker eller deres russiske støttespillere. Fra og med i dag er det altså ikke lenger tilfellet. Diskusjonen om det norske bidraget kan derfor ikke begrenses til en diskusjon om Norge skal eller ikke skal delta i militært i kampen mot IS i Syria. Den er også nødt til å handle om hvorvidt vi er villige til å ta en kamp med Russland i den syriske ørkenen.

søndag 5. juni 2016

Vesten til Russland: - Ikke bomb al-Qaida!

Det er ikke nytt at al-Qaidas lokale avdeling i Syria, Nusrafronten, samarbeider med syriske opprørsgrupper som får støtte av Vesten. Den største og sterkeste av opprørsgruppene som omtales som "de moderate opprørerne", Ahrar al-Sham, har i Idlibprovinsen hatt et formalisert samarbeid med Nusrafronten siden mars 2015, gjennom den såkalte Erobringshæren, Jaish al-Fatah. Idlib er også den eneste av Syrias provinser som hvor størstedelen er kontrollert av opprørsgrupper som ikke er IS.

Som jeg også har omtalt tidligere, har Los Angeles Times beskrevet hvordan også opprørskoalisjonen Free Syrian Army fra 1. april har samarbeidet med Nusrafronten på slagmarken. Mens Ahrar al-Sham og andre islamistiske opprørsgrupper som i lengre tid har samarbeidet med al-Qaida har fått våpen av Tyrkia, Saudi-Arabia og andre vestligallierte muslimske land, men ikke direkte fra Vesten, har Free Syrian Army fått både våpen og trening direkte fra USA og andre vestlige land. Free Syrian Army er formelt knyttet til den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen, som Norge og andre vestlige land offisielt anerkjenner.

Fram til nylig har vestlige land rettet hard kritikk mot russiske bombeangrep som har rammet vestligstøttede "moderate opprørere" og gjennomgående unnlatt å forholde seg til det faktum at disse gruppene har samarbeider med Nusrafronten, og at Nusrafronten derfor har operert i de samme områdene som "de moderate".

Nå har det blitt et skifte i omtalen av realitetene. Al Jazeera omtalte i dag det faktum at Ahrar al-Sham samarbeider med Nusrafronten i Jaish al-Fatah, og i en artikkel i nyhetsbyrået AFP fra 4.6 refereres åpent motsetninga mellom Russland og de vestlige stormaktene, hvor Vestmaktene motsetter seg russisk bombing av a-Qaida i Syria fordi Nusrafronten samarbeider med  de "moderate opprørsgruppene":     

The "main priority" for Moscow, Lavrov said in an interview this week, was "more direct, effective and forceful measures" against IS and Al-Nusra Front, whereas Western powers were opposed to the jihadist Nusra being targeted because of its alliances with "moderate" rebels.

I følge Al Jazeera-journalist Zeina Khodr, er Russland svært skuffet over at USA ikke har villet samarbeide i kampen mot både IS og al-Qaida, men har latt Nusrafronten og deres allierte bruke våpenstillstanden til å omgruppere og lansere nye offensiver, og forbereder nå en offensiv mot al-Qaidas Nusrafront i Idlib og Aleppo-provinsene.