lørdag 11. juli 2009

Fostre velgerregistrert i Afghanistan

Mye tyder på at det NATO-støttede regimet til Hamid Karzai planlegger et "valgskred" for Karzai ved presidentvalget til høsten som både i omfang og metode overgår det "valgskredet" støttespillerne for Mahmoud Ahmedinejad nylig arrangerte for han i presidentvalget i Iran. Hovedelementet i denne strategien er avtaler med lokale militsledere i ulike deler av Afghanistan. I bytte med avtaler som gir støttespillere for militslederne inntektsbringende maktposisjoner sentralt og/ eller sementerer deres makt over "sine" lokale områder og innbyggere, lover de å levere stemmer for Karzai under valget.

Ved det forrige presidentvalget, i 2004, ble harde metoder tatt i bruk av de lokale militslederne for å levere det ønskede valgresultatet, inkludert trusler om nedbrenning av landsbyer. Den gangen hadde Karzai imidlertid ikke fått til avtaler med alle de sentrale militslederne. Både usbeklederen Rashid Dostum, hazaralederen Mohammed Mohaqqiq og tadsjiklederen Yunus Qanooni stilte til valg og vant ikke overraskende overlegent i områdene som var kontrollert av deres respektive militser. Støtten fra ISAF og avtaler med de fleste pashtunske og noen militsledere fra andre folkegrupper, inkludert Mohammed Atta i Mazar i-Sharif, var likevel tilstrekkelig til å sikre Karzai 57 prosent den gangen. Denne gangen er alle de betydningsfulle militslederne akkomodert innenfor Karzaifronten, som blant annet stiller med de beryktede militslederne Mohammed Qasim Fahim og Karim Khalili som visepresidentkandidater. Det kan borge for et enda bedre valgresultat for Karzai denne gangen.

Det som kan ødelegge, er at den reelle valgdeltakelsen trolig vil bli langt lavere. Det er delvis fordi det som fantes av reell støtte for den NATO-støttede regjeringa i de regjeringskontrollerte delene av landet i 2004 i dag i stor grad er borte. Misnøyen viser seg blant annet ved at ungdommer i Kabul river ned valgplakater på vei hjem fra skolen. Samtidig kontrollerer Taliban i dag reelt størstedelen av den pashtunske landsbygda. For å kompensere for dette, er det all grunn til å tro at man i enda større grad vil benytte seg av en metode som også ble benyttet sist; en svært rundhåndet utdeling av stemmekort, og reell mulighet for samme person til å stemme flere ganger. Blant de mer parodiske utslagene av dette nå, er utdeling av stemmekort til spebarn og enda ufødte fostre.