onsdag 20. april 2016

Utelatelsespropaganda

Journalistiske kriterier kan ikke forklare at norsk presse unnlater å nevne at de vestligstøttede opprørsgruppene i Syria nå kjemper sammen med al-Qaida.

Mandag 18.4 igangsatte en koalisjon av ti opprørsgrupper en offensiv mot regjeringsstyrkene i flere provinser i Syria. Dette ble ingen høyt prioritert nyhetssak i norske medier. Det ble for eksempel ikke nevnt på Dagsrevyen, men flere nettaviser, deriblant VG, gjenga hele eller deler av en NTB-artikkel om saken. I denne kan vi lese følgende:

– Etter en økning i brudd fra regimets styrker, deriblant målrettet fordriving av mennesker og vedvarende bombing av boligområder, kunngjør vi starten på en kamp som svar, heter det i en uttalelse undertegnet av ti væpnede grupper.

Blant dem er den mektige islamistgruppa Ahrar al-Sham og flere fraksjoner som kjemper under Den frie syriske hærs flagg.

Påstanden om at opprørernes offensiv kommer som et svar på angrep fra regjeringsstyrkene, gjentas lenger ned i artikkelen:
– Jeg mener ikke at dette er en oppfordring til vold, det er ikke annet enn en oppfordring til selvforsvar sa Mohammad Alloush, som sitter i HNCs delegasjon for opprørsgruppa Jaish al-Islam.

Artikkelen får også plass til å referere USAs utenriksminister John Kerry som “er blant dem som har anklaget regimet for omfattende brudd på våpenhvilen. Han ba fredag Russland om å legge press på Damaskus for å stanse offensiven.”
NTB-artikkelen fant altså plass til å referere tre ulike kilder som siteres på uttalelser som tilsier at det er regjeringsstyrkene som har brutt våpenhvilen. To av sitatene er uttalelser fra opprørsgruppene selv, og en av dem er fra USAs utenriksminister.

USA finansierer og leverer våpen til de samme opprørsgruppene som kommer til orde i artikkelen. Janes Defense Weekly skrev nylig en artikkel om hvilke våpen som har blitt levert siden november. Det var bakgrunnsinformasjon som det ikke ble plass til i denne artikkelen.
Selv om det framgår av artikkelen at den syriske regjeringssiden har en annen oppfatning av hvem som har startet våpenhvilebruddene («Partene anklager hverandre for opptrappingen»), ble det ikke plass til noen sitater fra den syriske regjeringen, eller fra Russland.

Det går an å ane et mønster i dette jeg allerede har gjengitt, men det jeg finner vanskeligst å tro kan være journalistisk begrunnet, er bortvalget av informasjon om hvilke grupper som er involvert i den nye opprørsoffensiven.
I artikkelen nevnes det at grupper tilknyttet Free Syrian Army er med på offensiven. Free Syrian Army er ikke blant de største opprørsgruppene i dag, men var den første av de syriske opprørsgruppene som tok til våpen, og er den opprørskoalisjonen som åpent har mottatt våpenstøtte, trening og finansiering fra USA og andre vestlige land.

I tillegg nevnes den islamistiske opprørsgruppa Ahrar al-Sham. Men er det ikke av journalistisk interesse også å nevne at den mest aktive deltakeren i opprørsoffensiven er Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria?
NTB-artikkelen som norske medier har basert seg på, er trolig en forkortet oversettelse av en eller flere artikler fra engelskspråklige nyhetsbyråer. BBC har blant annet en lengre artikkel om opprørsoffensiven, som også utelater å nevne al-Qaidas rolle. Det finnes imidlertid også flere engelskspråklige nyhetsbyråer som har denne informasjonen med i sin framstilling, rett nok langt ned i teksten, og ikke uthevet. Det gjelder blant annet AP, som skriver følgende:

The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights confirmed the rebels seized control of at least two areas and said al-Qaida's branch in Syria, the Nusra Front, is taking part in the fighting.

Det vestlige nyhetsmediet som har skrevet grundigst om våpenhvilebruddene er Los Angeles Times, som allerede 4. april rapporterte at en koalisjon av opprørsgrupper, som spenner fra Free Syrian Army, men dominert av Nusrafronten, har igangsatt koordinerte angrep mot regjeringskontrollerte landsbyer sør i Aleppoprovinsen:

the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Jeg tror det ville være interessant for norske lesere å få vite at syriske opprørere som har fått våpen levert av våre allierte i NATO, nå inngår i et kampforbund dominert av al-Qaida. Det er også ganske politisk sensasjonelt. Så hvorfor nevnes det ikke?
Flere av de toneangivende internasjonale mediene er eid og kontrollert av aktører som aktivt støtter en av partene i den syriske borgerkrigen. Det gjelder i høy grad den britiske staten, som eier BBC.

Propagandaen fra de ledende nyhetsbyråene tar ikke form av åpen agitasjon eller direkte løgn, men skjer gjennom en veldig tydelig slagside i utvalget av hva slags kildeutsagn, og hva slags faktainformasjon, som presenteres og framheves, og hva som utelates. Men lesere som ikke er kjent med den informasjonen som utelates via andre kilder, vil ikke kunne se denne slagsiden. Dersom norske redaksjoner ønsker å gi leserne upartisk og objektiv informasjon om det som skjer i konflikten, er den nødvendig å søke aktivt etter flere kilder enn de som brukes idag.

Ingen kommentarer: