tirsdag 1. mars 2016

Våpenstillstandsbrudd - mot hvem?

London-baserte Syrian Network for Human Rights, en av to grupper som gjør krav på å være rette representant for det ofte siterte Syrian Observatory for Human Rightsla i dag fram en rapport som hevder å dokumentere 20 væpnede angrep fra syriske regjeringsstyrke som rapporten utlegger som brudd på våpenstillstandsavtalen (cessation of hostilities) som trådte i kraft lørdag.

Våpenstillstandsavtalen ble avtalt mellom USA og Russland, og har fått tilslutning av den syriske regjeringa, YPG, Jaish al-Thuwaar som er YPGs arabiske allierte i Syrian Democratic Forces,  samt en lang rekke ulike opprørsgrupper. Islamsk Stat er eksplisitt utelatt fra våpenstillstandsavtalen, men det samme er al-Qaida-tilknyttede Jabhat al-Nusra, som i motsetning til IS ofte har samarbeidet nært med de Vesten-støttede opprørsgruppene som nå har undertegnet våpenstillstandsavtalen.

I rapporten har angrep fra regjeringsstyrker som ikke er rettet mot Islamsk Stat blitt definert som brudd på våpenstillstandsavtalen. Det framkommer imidlertid fra rapporten selv, at Nusrafronten, som også eksplisitt har oppfordret andre opprørsgrupper til å fortsette kampen, er en aktivt deltakende del av opprørsalliansene i de områdene som har blitt utsatt for angrep fra regjeringsstyrker, og som er definert som brudd på våpenstillstandsavtalen i rapporten.

Ni av de 20 angivelige våpenstillstandsbruddene fra regjeringsstyrkene har skjegg i Idlibprovinsen og tilstøtende områder i provinsene Latakia og Hama. I Idlibprovinsen viser kartet i rapporten at de hvite feltene som er eksklusivt kontrollert av Nusrafronten er spredt innimellom de grønne feltene som beskrives som kontrollert av væpnede opposisjonsgrupper som omfattes av våpenstillstandsavtalen. Grønnfarge på dette kartet innebærer imidlertid bare at Nusrafronten ikke er eksklusivt i kontroll. For to av landsbyene hvor rapporten beskriver våpenstillstandsbrudd utført av regjeringsstyrkens kamphelikoptre, Mar Eind og Al Najeya, beskrives situasjonen også i følge rapporten som "under the joint control of armed opposition and Al Nusra front".

Tre av angrepene som er registrert i rapporten som våpenstillstandsbrudd, har skjedd i landsbyen Hur Bnafso i Hamaprovinsen. SHNR-rapporten hevder at "the town is free of any ISIL or Al Nusra front presence". Jeg har ikke klart å finne nøytrale kilder som beskriver hvilke opprørsgrupper som opererer her. Det offisielle syriske nyhetsbyrået Sana rapporterte imidlertid om bombeangrep mot landsbyen 20. februar, altså en uke før våpenstillstandsavtalen trådte i kraft, og der hevdes det at angrepene her og mot nabolandsbyene var rettet mot Nusrasoldater. Landsbyen ligger i det nordlige Hamaprovinsen, som grenser til Idlibprovinsen, som i all hovedsak kontrolleres av opprørskoalisjonen Jaish al-Fatah, hvor Nusrafronten er den ene av de to hovedaktørene. Hva som er den reelle situasjonen i de andre landsbyene som er omtalt i rapporten fra Nord-Syria, har jeg ikke klart å oppdrive informasjon om.

At Nusrafronten opererer også i andre områder som er markert som grønt på kartet, og hvor det i følge rapporten har skjedd våpenstillstandsbrudd, bekreftes også i selve rapporten. Damaskusforstaden Khan al-Sheeh som skal ha blitt utsatt for maskingeværild fra regjeringsstyrkene, beskrives i rapporten som "under the control of armed opposition groups and Al Nusra front". 

Også Al Marj og Erbeen i Øst-Ghouta skal ha blitt utsatt for maskingevær- eller granatild fra regjeringsstyrkene. Rapporten nevner ikke her tilstedeværelse av al-Nusrastyrker her, men andre kilder, blant annet Voice of America, gir et klart bilde av at Nusrafronten er blant de aktive gruppene i området.

Blant våpenstillstandsbruddene nevnes også skyting mot fronten i den sørlige Damaskusforstaden Daraya. Heller ikke her nevnes Nusrafrontens tilstedeværelse i rapporten, men i følge AFP utgjør Nusrafrontens soldater rundt 1/5 av de stridende i området.


  

 

  


Ingen kommentarer: