tirsdag 27. september 2016

USA åpner for antiluftskyts til al-Qaida

En hovedgrunn til at våpenstillstandsavtalen i Syria som varte en knapp uke brøyt sammen, er at USA ikke har lyktes med å få "de moderate opprørsgruppene", inkludert Free Syrian Army, som Norge er med på å trene i Jordan, til å bryte forbindelsene med Jabhat Fatah al-Sham. Denne gruppa gikk tidligere gikk under navnet Jabhat al-Nusra, og var al-Qaidas offisielle avdeling i Syria. Nå er jihadistgruppa formelt uavhengig organisatorisk, men har ikke skiftet ideologi og har ikke foretatt noe politisk brudd med al-Qaida.

Etter at våpenstillstandsavtalen brøyt sammen, har Russland og den syriske regjeringshæren intensivert sin bombing av opprørskontrollerte områder, blant annet i det østlige Aleppo. Denne intensiverte bombinga har blitt fordømt i stadig kraftigere ordelag fra de vestlige stormaktene. Nå har USA også lansert sitt militære motsvar.

Som jeg har skrevet om tidligere, har Saudi-Arabia lenge ivret for å gi opprørerne, som altså inkluderer al-Qaida, tilgang til håndbårne antiluftskyts for å kunne forsvare seg mot de russiske og syriske flyene. I følge Reuters er USA nå i ferd med å gi klarsignalet for en slik opptrapping. Altså: Syriske opprørsgrupper som samarbeider med al-Qaida på slagmarken og nekter å bryte med al-Qaida politisk, skal få bakke til luft-raketter. Altså: Al-Qaida skal få vestligproduserte bakke til luft-raketter. Altså: Internasjonal luftfart blir...spennende...

torsdag 16. juni 2016

Opprørerne som Norge skal trene bombes av Russland

I følge nettstedet ISIS Live Map har russiske kampfly i dag bombet styrker tilhørende den såkalte New Syrian Army i ørkenen sørøst i Syria. New Syrian Army er den opprørsgruppa som norske offiserer er på vei til Jordan for å trene, og som de kan komme til å følge med i kamp inn i Syria. Skjer det vil de norske offiserene også kunne bli måltavler for russiske bombefly.

New Syrian Army ble i følge BBC etablert i november 2015. NSA skal ha blitt trent opp av Purity and Development Front, som omtales som "moderate islamister".

I følge Washington Post er New Syrian Army den eneste fungerende gruppa ut fra 500-millioner-dollar-programmet for å trene og utruste syriske opprørere "for å bekjempe ISIS".

New Syrian Army fullførte USAs treningsprogram i Jordan, og har derfra infiltrert inn i Syria og så, i mars, har gruppa rykket raskt fram og tatt kontroll over et større ørkenområde fra grensa mot Jordan og opp til Tanaf grenseposten mot Irak som ble erobret i mars. Derfra har gruppa fortsatt å utvide sitt kontrollområde nordover, opp mot Deir Ezzour-provinsen, som flertallet i gruppa skal ha sin opprinnelse i. Størstedelen av Deir Ezzour-provinsen er under IS' kontroll, men den syriske regjeringhæren har et feste i selve byen Deir Ezzour og har de siste ukene vært på offensiven mot IS her.

NSA er offisielt tilslutta paraplyorganisasjonen Free Syrian Army, som er tilknyttet Nasjonalkoalisjonen av Syriske Opposisjonskrefter, som vestlige land anerkjenner som de legitime representantene for det syriske folket, på bekostning av den FN-anerkjente syriske regjeringa i Damaskus. Selv om FSA-militsene tidvis også kjemper mot IS, har hovedfienden hele tida vært den syriske regjeringshæren. Unntaket har vært elementer fra FSA som siden har brutt med FSA og slått seg sammen med kurdiske YPG i Syrian Democratic Forces.

FSA består av en rekke militser, og i Aleppo- og Idlibprovinsene samarbeider nå flere av disse med al-Qaidas avdeling i Syria, Nusrafronten.  Fram til nå har det ikke blitt rapportert at New Syrian Army-gruppa samarbeider med al-Qaida eller har vært i direkte kamp med syriske regjeringsstyrker eller deres russiske støttespillere. Fra og med i dag er det altså ikke lenger tilfellet. Diskusjonen om det norske bidraget kan derfor ikke begrenses til en diskusjon om Norge skal eller ikke skal delta i militært i kampen mot IS i Syria. Den er også nødt til å handle om hvorvidt vi er villige til å ta en kamp med Russland i den syriske ørkenen.

søndag 5. juni 2016

Vesten til Russland: - Ikke bomb al-Qaida!

Det er ikke nytt at al-Qaidas lokale avdeling i Syria, Nusrafronten, samarbeider med syriske opprørsgrupper som får støtte av Vesten. Den største og sterkeste av opprørsgruppene som omtales som "de moderate opprørerne", Ahrar al-Sham, har i Idlibprovinsen hatt et formalisert samarbeid med Nusrafronten siden mars 2015, gjennom den såkalte Erobringshæren, Jaish al-Fatah. Idlib er også den eneste av Syrias provinser som hvor størstedelen er kontrollert av opprørsgrupper som ikke er IS.

Som jeg også har omtalt tidligere, har Los Angeles Times beskrevet hvordan også opprørskoalisjonen Free Syrian Army fra 1. april har samarbeidet med Nusrafronten på slagmarken. Mens Ahrar al-Sham og andre islamistiske opprørsgrupper som i lengre tid har samarbeidet med al-Qaida har fått våpen av Tyrkia, Saudi-Arabia og andre vestligallierte muslimske land, men ikke direkte fra Vesten, har Free Syrian Army fått både våpen og trening direkte fra USA og andre vestlige land. Free Syrian Army er formelt knyttet til den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen, som Norge og andre vestlige land offisielt anerkjenner.

Fram til nylig har vestlige land rettet hard kritikk mot russiske bombeangrep som har rammet vestligstøttede "moderate opprørere" og gjennomgående unnlatt å forholde seg til det faktum at disse gruppene har samarbeider med Nusrafronten, og at Nusrafronten derfor har operert i de samme områdene som "de moderate".

Nå har det blitt et skifte i omtalen av realitetene. Al Jazeera omtalte i dag det faktum at Ahrar al-Sham samarbeider med Nusrafronten i Jaish al-Fatah, og i en artikkel i nyhetsbyrået AFP fra 4.6 refereres åpent motsetninga mellom Russland og de vestlige stormaktene, hvor Vestmaktene motsetter seg russisk bombing av a-Qaida i Syria fordi Nusrafronten samarbeider med  de "moderate opprørsgruppene":     

The "main priority" for Moscow, Lavrov said in an interview this week, was "more direct, effective and forceful measures" against IS and Al-Nusra Front, whereas Western powers were opposed to the jihadist Nusra being targeted because of its alliances with "moderate" rebels.

I følge Al Jazeera-journalist Zeina Khodr, er Russland svært skuffet over at USA ikke har villet samarbeide i kampen mot både IS og al-Qaida, men har latt Nusrafronten og deres allierte bruke våpenstillstanden til å omgruppere og lansere nye offensiver, og forbereder nå en offensiv mot al-Qaidas Nusrafront i Idlib og Aleppo-provinsene.

onsdag 20. april 2016

Utelatelsespropaganda

Journalistiske kriterier kan ikke forklare at norsk presse unnlater å nevne at de vestligstøttede opprørsgruppene i Syria nå kjemper sammen med al-Qaida.

Mandag 18.4 igangsatte en koalisjon av ti opprørsgrupper en offensiv mot regjeringsstyrkene i flere provinser i Syria. Dette ble ingen høyt prioritert nyhetssak i norske medier. Det ble for eksempel ikke nevnt på Dagsrevyen, men flere nettaviser, deriblant VG, gjenga hele eller deler av en NTB-artikkel om saken. I denne kan vi lese følgende:

– Etter en økning i brudd fra regimets styrker, deriblant målrettet fordriving av mennesker og vedvarende bombing av boligområder, kunngjør vi starten på en kamp som svar, heter det i en uttalelse undertegnet av ti væpnede grupper.

Blant dem er den mektige islamistgruppa Ahrar al-Sham og flere fraksjoner som kjemper under Den frie syriske hærs flagg.

Påstanden om at opprørernes offensiv kommer som et svar på angrep fra regjeringsstyrkene, gjentas lenger ned i artikkelen:
– Jeg mener ikke at dette er en oppfordring til vold, det er ikke annet enn en oppfordring til selvforsvar sa Mohammad Alloush, som sitter i HNCs delegasjon for opprørsgruppa Jaish al-Islam.

Artikkelen får også plass til å referere USAs utenriksminister John Kerry som “er blant dem som har anklaget regimet for omfattende brudd på våpenhvilen. Han ba fredag Russland om å legge press på Damaskus for å stanse offensiven.”
NTB-artikkelen fant altså plass til å referere tre ulike kilder som siteres på uttalelser som tilsier at det er regjeringsstyrkene som har brutt våpenhvilen. To av sitatene er uttalelser fra opprørsgruppene selv, og en av dem er fra USAs utenriksminister.

USA finansierer og leverer våpen til de samme opprørsgruppene som kommer til orde i artikkelen. Janes Defense Weekly skrev nylig en artikkel om hvilke våpen som har blitt levert siden november. Det var bakgrunnsinformasjon som det ikke ble plass til i denne artikkelen.
Selv om det framgår av artikkelen at den syriske regjeringssiden har en annen oppfatning av hvem som har startet våpenhvilebruddene («Partene anklager hverandre for opptrappingen»), ble det ikke plass til noen sitater fra den syriske regjeringen, eller fra Russland.

Det går an å ane et mønster i dette jeg allerede har gjengitt, men det jeg finner vanskeligst å tro kan være journalistisk begrunnet, er bortvalget av informasjon om hvilke grupper som er involvert i den nye opprørsoffensiven.
I artikkelen nevnes det at grupper tilknyttet Free Syrian Army er med på offensiven. Free Syrian Army er ikke blant de største opprørsgruppene i dag, men var den første av de syriske opprørsgruppene som tok til våpen, og er den opprørskoalisjonen som åpent har mottatt våpenstøtte, trening og finansiering fra USA og andre vestlige land.

I tillegg nevnes den islamistiske opprørsgruppa Ahrar al-Sham. Men er det ikke av journalistisk interesse også å nevne at den mest aktive deltakeren i opprørsoffensiven er Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria?
NTB-artikkelen som norske medier har basert seg på, er trolig en forkortet oversettelse av en eller flere artikler fra engelskspråklige nyhetsbyråer. BBC har blant annet en lengre artikkel om opprørsoffensiven, som også utelater å nevne al-Qaidas rolle. Det finnes imidlertid også flere engelskspråklige nyhetsbyråer som har denne informasjonen med i sin framstilling, rett nok langt ned i teksten, og ikke uthevet. Det gjelder blant annet AP, som skriver følgende:

The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights confirmed the rebels seized control of at least two areas and said al-Qaida's branch in Syria, the Nusra Front, is taking part in the fighting.

Det vestlige nyhetsmediet som har skrevet grundigst om våpenhvilebruddene er Los Angeles Times, som allerede 4. april rapporterte at en koalisjon av opprørsgrupper, som spenner fra Free Syrian Army, men dominert av Nusrafronten, har igangsatt koordinerte angrep mot regjeringskontrollerte landsbyer sør i Aleppoprovinsen:

the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Jeg tror det ville være interessant for norske lesere å få vite at syriske opprørere som har fått våpen levert av våre allierte i NATO, nå inngår i et kampforbund dominert av al-Qaida. Det er også ganske politisk sensasjonelt. Så hvorfor nevnes det ikke?
Flere av de toneangivende internasjonale mediene er eid og kontrollert av aktører som aktivt støtter en av partene i den syriske borgerkrigen. Det gjelder i høy grad den britiske staten, som eier BBC.

Propagandaen fra de ledende nyhetsbyråene tar ikke form av åpen agitasjon eller direkte løgn, men skjer gjennom en veldig tydelig slagside i utvalget av hva slags kildeutsagn, og hva slags faktainformasjon, som presenteres og framheves, og hva som utelates. Men lesere som ikke er kjent med den informasjonen som utelates via andre kilder, vil ikke kunne se denne slagsiden. Dersom norske redaksjoner ønsker å gi leserne upartisk og objektiv informasjon om det som skjer i konflikten, er den nødvendig å søke aktivt etter flere kilder enn de som brukes idag.

tirsdag 12. april 2016

Fransk regimeendringsretorikk ignorerer al-Qaida

Ved å gi de syriske regjeringsstyrkene skylda for våpenstillstandsbrudd igangsatt av vestligstøttede opprørsgrupper i åpen allianse med al-Qaida, markerer Frankrike at landet fortsatt er den fremste agitatoren i Vesten for regimeendring i Syria.

Som jeg skrev i forrige post, synes våpenstillstandsavtalen som har gitt en pustepause til det lidende syriske folket i fire uker, å gå mot slutten. Den gamle kolonimakta i Syria, Frankrike, forsøker å framstille det som at det er regjeringsstyrkene som er ansvarlige for det forestående sammenbruddet. Reuters siterer Romain Nadal, offisiell talsmann for fransk UD, som uttaler at "the regime and its allies' offensives around Aleppo and Eastern Ghouta are a threat to the cessation of hostilities."

Men som Los Angeles Times har rapportert, ble våpenstillstanden først brutt fredag første april, ved at de Vestenstøttede opprørerne sluttet seg til en offensiv i Aleppoprovinsen, ledet av Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria:

On Friday, jihadists with the Nusra Front, Al Qaeda’s Syrian affiliate, spearheaded a punishing attack on Al Eis, a village nestled among a string of hills 16 miles southwest of Aleppo city on a supply route linking Hama and Aleppo provinces. [...] the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement.

Også i det andre området som den franske talsmannen nevner, Damaskusforstaden Øst-Ghouta, er Nusrafronten, som ikke er del av våpenstillstandsavtalen, den mest sentrale aktøren blant opprørerne. Voice of America rapporterte følgende i oktober 2015:

Three major Islamist rebel groups have launched a joint operations center in an eastern suburb of the Syrian capital in a concerted effort to fight the Syrian government and its allied Russian forces.
The al-Nusra Front, al-Qaida’s affiliate in Syria, is one of the groups that have signed the new agreement, according to a statement the groups released Thursday on social media. The other two are Ahrar al-Sham and the Islamic Union of Jund al-Sham, according to their websites. [...]

The newly established command center in eastern Damascus, called Jund al-Malahem or the Soldiers of Epics, will be operating in areas that have been under the rebel control. The aim is “to interlace efforts in order to counter this ruthless campaign on Muslim lands,” the statement read. [...]

The largest of the three groups, al-Nusra Front, which is designated as a terrorist organization by the U.S., has been planning to establish such a center for a while, reports say. The group is trying to strengthen its foothold in the Damascus area after losses to the regime forces elsewhere in the northwestern province of Idlib.

Nusrafronten er altså den sterkeste av opprørsgruppene som opererer i Øst-Ghouta, og har her dannet en fellesfront med to Saudi-støttede salafistiske opprørsgrupper. Siden Nusrafronten naturlig nok aldri har vært del av våpenstillstandsavtalen, er regjeringsstyrkenes angrep mot Nusrafrontens stillinger der ikke et brudd på våpenstillstanden.

Frankrike har lenge inntatt den mest haukete posisjonen i forhold til Syria av alle vestlige land. Selv etter at det britiske parlamentet hadde stemt imot britisk deltakelse i de planlagte flyangrepene mot syriske styrker i etterkant av giftgassangrepet mot Damaskusforstaden al-Ghouta i august 2013, var Frankrikes president Francois Hollande fortsatt klar til angrep. Først da også Barack Obama fikk kalde føtter, i følge Watergate-journalisten Seymour Hersh fordi bevisene pekte mot al-Qaida og tyrkisk etterretning heller enn mot syriske regjeringsstyrker, måtte Frankrike måtte også Frankrike legge bort krigsplanene.

Frankrikes nylig avgåtte utenriksminister Laurent Fabius, har ikke lagt skjul på sin skuffelse over at Obama la vekk krigsplanene i 2013. Den franske UD-talsmannen Nadals uttalelser tyder ikke på at Fabius' avgang har betydd en mindre krigersk holdning fra Frankrike overfor sin tidligere koloni. Til tross for at Frankrike nylig selv har vært offer for flere jihadistiske terrorangrep, viser den franske retorikken, som legger all skyld på regjeringsstyrkene, og som helt ignorerer al-Qaidas sentrale rolle i voldsopptrappinga i Syria, tydelig at kampen mot jihadistiske terrornettverk for Frankrike er helt underordnet målet om regimeendring i sin tidligere koloni.

lørdag 9. april 2016

Våpenstillstanden mot sammenbrudd - FSA samarbeider med al-Qaida

Våpenstillstandsavtalen i Syria som ble inngått for fire uker siden, og som har ført til en betydelig nedgang i volden, kan stå foran et snarlig sammenbrudd. Årsaken er at syriske opprørsgrupper som er forpliktet av avtalen, nå deltar i en al-Qaida-ledet offensiv mot regjeringskontrollerte områder i flere områder i det nordlige og sentrale Syria.

Los Angeles Times skriver følgende om hvordan offensiven startet fredag 1. april med angrep mot landsbyen El Eis i Homsprovinsen:

On Friday, jihadists with the Nusra Front, Al Qaeda’s Syrian affiliate, spearheaded a punishing attack on Al Eis, a village nestled among a string of hills 16 miles southwest of Aleppo city on a supply route linking Hama and Aleppo provinces.

Den al-Qaida-tilslutta Nusrafronten er ikke del av våpenstillstandsavtalen, så det oppsiktsvekkende ligger ikke i det faktum at det fortsatt er kamper mellom Nusrafronten og regjeringsstyrkene. Det oppsiktsvekkende ligger i at offensiven er koordinert med de fleste av de mest sentrale opprørsgruppene som omtales som "de moderate opprørerne", og som er forpliktet av våpenstillstandsavtalen. LA Times skriver:

"the jihadists had the cooperation of other Islamist groups, as well as so-called moderate rebel factions operating under the banner of the Western-backed Free Syrian Army. These groups, which included participants in the Geneva talks peace such as Jaish Islam (Islam Army), unleashed an intense shelling barrage that paved the way for the militants to advance -- in violation of the cease-fire agreement."

I dette ligger det to oppsiktsvekkende opplysninger. For det første viser dette at det ikke er regjeringsstyrkene, men Vestenstøttede "moderate" opprørsgruppene, som helt utvetydig har brutt våpenstillstanden, ved å delta i en offensiv for å erobre områder som før våpenstillstanden ble inngått ble kontrollert av regjeringsstyrkene. For det andre viser dette at "de moderate" opprørernes samarbeid med al-Qaida nå ikke lenger er begrensa til de åpent islamistiske gruppene, som Jaish al-Islam og Ahrar al-Sham, som også før våpenstillstandsavtalen var kjent for å samarbeide aktivt med al-Qaidas Nusrafront, spesielt i Idlib hvor Ahrar al-Sham og Nusrafronten har styrt sammen i den såkalte "Seiershæren"; Jaish al-Fatah. Nå koordinerer altså også Free Syrian Army åpent med al-Qaida i Syria.

Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam og andre salafistiske opprørsgrupper i Islamsk Front som lenge har samarbeidet med al-Qaida har mottatt mye vestlig-produsert militært utstyr fra Tyrkia, Saudi-Arabia og andre eneveldige Gulfmonarkier, men ikke direkte fra USA og vestlige NATO-allierte. Hvis vi ekskluderer Tyrkia fra Vesten, har den direkte vestlige militærstøtten hittil i hovedsak vært begrepnsa til grupper tilsluttet Free Syrian Army. I motsetning til gruppene i Islamsk Front, som har erklært seg som motstandere av demokrati, og i stedet ønsker seg et kalifat basert på sharialover, har Free Syrian Army blitt framstilt som tilhenger av et sekulært demokrati. Og selv om Free Syrian Army lenge har samarbeidet åpent med salafistene i Islamsk Front, og dermed også indirekte samarbeidet med al-Qaida, har gruppene i Free Syrian Army hittil søkt å unngå direkte samarbeid med al-Qaidas menn i Syria. Dette er det nå altså slutt på.

FSAs sentraldivisjon sendte 9.4 ut en melding som er lagt ut på nettstedet Syrialivemap om at gruppa nå har tatt kontroll over landsbyene Barnah og Zitan, i en kamp hvor Nusrafrontens soldater har hatt den ledende rollen, og at kampene fortsetter i landsbyen Khan Tuman.

Også nord for Aleppo by har opprørsstyrker som har vært forpliktet av våpenstillstandsavtalen gått til angrep på regjeringsstyrkenes posisjoner. I følge Syrialivemap er det her Sham-fronten, i følge Wikipedia en lokal sammensmelting av grupper med tilknytning til FSA og salafistiske grupper som Ahrar al-Sham, som er på offensiven. I en videosnutt sees en Sham-front-soldat som bruker en TOW, et USA-produsert panserbrytende missilsystem, og som treffer en posisjon holdt av regjeringsstyrker.

Opprørsgruppene har brutt våpenstillstandsavtalen også inne i Aleppo by. Fra den vestlige delen av byen ble det 9.4 rapportert om sivile bygninger i brann som følge av angrep fra opprørsstyrker.

Janes Defense Weekly offentliggjorde 7.4 en detaljert liste over USAs våpenforsendelser til FSA, som nå altså samarbeider åpenlyst med USAs erklærte hovedfiende, al-Qaida.

Oppdatering 10.4.16: Også i Latakiaprovinsen, i Jabal Turkmenområdet, rett ved den tyrkiske grensa, er opprørskoalisjonen på offensiven. I følge Al-Masdar News er det Nusrafronten som leder offensiven, støttet av Free Syrian Armys “1st Coastal Brigade” og Jaysh Al-Turkmen.

tirsdag 5. april 2016

Al-Qaida i Syria har trolig fått vestlig antiluftskyts

Mye tyder på at Nusrafronten, al-Qaidas lokalavdeling i Syria, nå bruker avanserte bakke-til-luft-raketter til å skyte ned syriske regjeringfly.

Som jeg tidligere har skrevet om, har Saudi-Arabia en stund vurdert å levere antiluftskyts til syriske opprørsgrupper for å kontre den syrisk-russiske offensiven, hvor overtak i lufta har vært av avgjørende betydning. I dag fikk vi det andre tilfellet på kort tid hvor syriske regjeringsfly har blitt skutt ned. Det første ble skutt ned i mars. Omstendighetene var da uklare. I dag skriver imidlertid Al-Arabiya at syriske regjeringskilder bekrefter at opprørerne brukte antiluftvernraketter til å skyte ned kampflyet. Det samme hevdes av en kilde gjengitt på nettstedet Syria-Live-map. Denne kilden hevder også at opprørere har vært i besittelse av håndholdte anti-luft-raketter, manpads, i minst seks måneder, men at de ikke tidligere har blitt brukt, men at det var slike som ble brukt ved begge de nylige nedskytingene.

Dette bestrides av en  kilde i den Vesten-støttede opprørsalliansen FSA som i følge Reuters hevder at ingen av opprørsgruppene har fått anti-luftskyts, og også dagens nedskyting må ha skjedd med artilleriild.

Om det virkelig har latt seg gjøre å skyte ned to kampfly i løpet av de siste to ukene med artilleriild, må man spørre seg hvorfor dette ikke har skjedd noen gang tidligere i løpet av krigen. At det skjer nå, etter en tre ukers våpenstillstand, som kan ha lettet arbeidet med å smugle inn nye våpen over grensa fra Tyrkia i den opprørskontrollerte sonen, og etter at Saudi-Arabia så tydelig har uttalt vilje til å levere denne typen våpen til opprørsgruppene, er det vanskelig å se som en tilfeldighet.

I følge al-Arabiya er det al-Qaida i Syria, Nusrafronten, som har stått for nedskytinga, så hvordan har i så fall en al-Qaida-avdeling kunnet få tak i så avanserte våpen som bakke til luft-missiler? Som al-Qaidas offisielle avdeling, har ikke Nusrafronten kunnet være direkte mottaker av avansert vestligproduserte våpen. Det har derimot Ahrar al-Sham, en annen salafistisk jihadistgruppe.

Også Ahrar al-Sham hadde i utgangspunktet al-Qaida-tilknytning, men til forskjell fra Nusrafronten, har Ahrar al-Sham klargjort at deres mål om en islamsk stat er avgrenset til Syria. Ahrar al-Sham har dermed kunnet inngå i samlebetegnelsen "de moderate opprørerne", og kunnet motta våpenstøtte fra Vestens allierte, særlig Tyrkia og Saudi-Arabia. Men på tross av den offisielle avstandstakelsen fra al-Qaidas globale jihad, har Ahrar al-Sham opprettholdt et nært samarbeid med Nusrafronten i krigen. Sammen utgjør de to gruppene Jaish al-Fatah, som kontrollerer størstedelen av Idlib-provinsen, nær grensa til Tyrkia. De samarbeider også nært i Aleppoprovinsen, gjennom samordningsorganet Ansar al-Sharia.

I følge en artikkel i Reuters fra september 2015, har samarbeidet betydd at Ahrar al-Sham har konsentrert seg om å administrere områdene under jihadistenes kontroll, samt kontrollere grensa mot Tyrkia, og viktig, motta våpenstøtte, mens Nusrafronten har stått for det meste av den direkte kampen på bakken. I følge artikkelen har Nusrafronten omtalt Ahrar al-Sham, som har et særlig nært forhold til Tyrkia, som sin våpenleverandør.

I følge Al-Jazeera skjedde nedskytinga i dag skjedde over landsbyen Al-Eis, som opprørerne erobret fra regjeringsstyrkene på fredag. Nusrafronten er ikke del av den våpenstillstandsavtalen som ble iverksatt for tre uker siden, mellom regjeringsstyrkene og andre opprørsgrupper. Det er imidlertid Ahrar al-Sham og Free Syrian Army. I følge flere kilder har disse gruppene deltatt i offensiven ledet av Nusrafronten i den sørlige delen av Aleppoprovinsen. I følge flere kilder, blant andre AFP, hevder Ahrar al-Sham at det var de selv, ikke Nusrafronten, som har skutt ned de syriske regjeringsflyene.

Det som skjer, tyder altså på at de Tyrkia og Saudi-støttede opprørsstyrkene verken har brutt med al-Qaida-samarbeidet, eller ment alvor med fredsforhandlinger med regjeringssiden. Derimot synes det som om våpenstillstanden har blitt brukt til å fornye og forsterke våpenforsyningene, inkludert altså anti-luftskyts. Det faktum at USA i går, for første gang på svært lenge, rettet et flyangrep, ikke mot IS, mot mot Nusrafronten, og drepte en framstående Nusrakommandant og flere andre, tyder ikke på at Tyrkia og Saudi-Arabia har koordinert seg med USA når de har levert det som mest trolig er USA-produsert anti-luft-missiler til opprørsgrupper som samarbeider med al-Qaida, slik at al-Qaida nå er i besittelse av slike raketter. Men det er et annet spørsmål om USA og resten av Vesten for alvor vil gå i rette med nære allierte som så åpent og direkte leverer anti-luft-missiler til terrornettverket al-Qaida. Mangelen på reaksjoner på politisk hold og i vestlig mainstreampresse på nyheten, tyder ikke på det.

søndag 13. mars 2016

Hvem er "den moderate opposisjonen" i Syria?

Forhandlingslederen for det som i vestlig presse omtales som "den moderate opposisjonen" heter Mohammed Alloush. Han leder opprørsgruppa Jaish al-Islam, som har et islamsk kalifat som mål.

Etter fire uker med våpenstillstand mellom syriske regjeringsstyrker og opprørsgruppene som i vestlige medier kollektivt omtales som "den moderate opposisjonen", er det nå klart for nye fredsforhandlinger. Det betyr ikke at konflikten er nær ved å bli løst.

Hovedstridspunktet i forhandlingene, er hvilken rolle sittende president Bashar al-Assad skal ha. For en utenforstående kan det virke merkelig at en fredsavtale skulle kunne strande på bare en manns posisjon, og det er da heller ikke realiteten. For den syriske regjeringas støttespillere, både befolkningsgrupper innad i landet, og Russland og Iran, handler dette ikke om Bashar al-Assad som person, men om hvem og hva som eventuelt ville komme i stedet.

Om og når Assad går av, blir det da demokrati, med rett til deltakelse for alle etniske, religiøse og politiske grupper? Nei, ikke om det blir opp til Mohammed Alloush, forhandlingslederen for samlinga av 34 opprørsgrupper som nå er samlet under paraplyen High Negotiating Committee.

High Negotiating Committee inkluderer opprørsgruppene som er tilsluttet Nasjonalkoalisjonen av syriske opposisjons- og revolusjonskrefter, som av Norge og andre land i Vesten er anerkjent som "den legitime representant for det syriske folket". Selv om flere av disse også har en sunniislamistisk tilnærming, flere med bånd til Det muslimske Brorskapet, er dette i hovedsak grupper som offisielt er for flerpartidemokrati i et framtidig Syria. Det gir en viss mening å omtale disse som "moderat opposisjon".

Gruppene som er tilsluttet Nasjonalkoalisjonen er imidlertid langt fra å være de sterkeste opprørsgruppene på bakken i Syria, selv når Islamsk Stat og den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten trekkes fra. Langt sterkere er gruppene som er tilknyttet den saudi-støttede opprørsfronten Islamsk Front. Valget av Jaish al-Islam-lederen Mohammed Alloush som forhandlingsleder, gjenspeiler dette styrkeforholdet. Hva er så det politiske målet for disse gruppene, som via Saudi-Arabia og Tyrkia har fått tilført store mengder avanserte vestligproduserte våpen, og som nå sitter ved forhandlingsbordet som skal avgjøre Syrias politiske framtid?

Ahrar al-Sham er den enkeltgruppa innenfor Islamsk Front og High Negotiating Committee som kontrollererer det største territoriet inne i Syria i dag. Når lederrollen i forhandlingene likevel ikke har gått til Ahrar al-Sham, men til den nest største av gruppene innenfor Islamsk Front, er forklaringa trolig at Ahrar al-Sham er hakket for ekstreme, selv for deres støttespillere i Saudi-Arabia. En tydelig indikator på at begrepet "den moderate opposisjonen" er mer enn misvisende når det inkluderer Ahrar al-Sham, finner vi ved å se på deres valg av samarbeidspartner.

Idlib er den eneste provinsen hvor den ikke-IS-tilknyttede væpnede opposisjonen både kontrollerer hovedstaden (byen Idlib) og størstedelen av territoriet i provinsen. Her er Ahrar al-Sham den største enkeltaktøren, men gruppa opererer ikke på egenhånd. I Idlib har den væpnede kampen mot Assadregjeringa blitt koordinert gjennom fellesfronten Jaish al-Fatah ("seiershæren"), og i denne inngår også den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, som også har sitt hovedkvarter i provinsen. Også i Aleppo har Ahrar al-Sham koordinert sine aktiviteter med Nusrafronten gjennom et felles operasjonsrom med det megetsigende navnet Ansar al-Sharia. Ahrar al-Sham ønsket til å begynne med ikke å delta i High Negotiating Committee, nettopp med den begrunnelsen at Nusrafronten var ekskludert.

Lederposisjonen for "den moderate opposisjonen" i forhandlingene gikk i stedet til Jaish al-Islam, den nest største gruppa i Islamsk Front. I følge Stanford Universitys oversiktsside, er Jaish al-Islam den dominerende opprørsgruppa i Damaskusområdet. Jaish al-Islams tidligere leder, Zahran Alloush, som ble drept i et russisk flyangrep i desember, uttalte i sine taler at hans mål er opprettelsen av et islamsk kalifat. Jaish al-Islam har også stått bak en rekke alvorlige menneskerettsovergrep, blant annet en massakre på sivile alawimuslimer og drusere i byen Adra i 2013.

tirsdag 1. mars 2016

Våpenstillstandsbrudd - mot hvem?

London-baserte Syrian Network for Human Rights, en av to grupper som gjør krav på å være rette representant for det ofte siterte Syrian Observatory for Human Rightsla i dag fram en rapport som hevder å dokumentere 20 væpnede angrep fra syriske regjeringsstyrke som rapporten utlegger som brudd på våpenstillstandsavtalen (cessation of hostilities) som trådte i kraft lørdag.

Våpenstillstandsavtalen ble avtalt mellom USA og Russland, og har fått tilslutning av den syriske regjeringa, YPG, Jaish al-Thuwaar som er YPGs arabiske allierte i Syrian Democratic Forces,  samt en lang rekke ulike opprørsgrupper. Islamsk Stat er eksplisitt utelatt fra våpenstillstandsavtalen, men det samme er al-Qaida-tilknyttede Jabhat al-Nusra, som i motsetning til IS ofte har samarbeidet nært med de Vesten-støttede opprørsgruppene som nå har undertegnet våpenstillstandsavtalen.

I rapporten har angrep fra regjeringsstyrker som ikke er rettet mot Islamsk Stat blitt definert som brudd på våpenstillstandsavtalen. Det framkommer imidlertid fra rapporten selv, at Nusrafronten, som også eksplisitt har oppfordret andre opprørsgrupper til å fortsette kampen, er en aktivt deltakende del av opprørsalliansene i de områdene som har blitt utsatt for angrep fra regjeringsstyrker, og som er definert som brudd på våpenstillstandsavtalen i rapporten.

Ni av de 20 angivelige våpenstillstandsbruddene fra regjeringsstyrkene har skjegg i Idlibprovinsen og tilstøtende områder i provinsene Latakia og Hama. I Idlibprovinsen viser kartet i rapporten at de hvite feltene som er eksklusivt kontrollert av Nusrafronten er spredt innimellom de grønne feltene som beskrives som kontrollert av væpnede opposisjonsgrupper som omfattes av våpenstillstandsavtalen. Grønnfarge på dette kartet innebærer imidlertid bare at Nusrafronten ikke er eksklusivt i kontroll. For to av landsbyene hvor rapporten beskriver våpenstillstandsbrudd utført av regjeringsstyrkens kamphelikoptre, Mar Eind og Al Najeya, beskrives situasjonen også i følge rapporten som "under the joint control of armed opposition and Al Nusra front".

Tre av angrepene som er registrert i rapporten som våpenstillstandsbrudd, har skjedd i landsbyen Hur Bnafso i Hamaprovinsen. SHNR-rapporten hevder at "the town is free of any ISIL or Al Nusra front presence". Jeg har ikke klart å finne nøytrale kilder som beskriver hvilke opprørsgrupper som opererer her. Det offisielle syriske nyhetsbyrået Sana rapporterte imidlertid om bombeangrep mot landsbyen 20. februar, altså en uke før våpenstillstandsavtalen trådte i kraft, og der hevdes det at angrepene her og mot nabolandsbyene var rettet mot Nusrasoldater. Landsbyen ligger i det nordlige Hamaprovinsen, som grenser til Idlibprovinsen, som i all hovedsak kontrolleres av opprørskoalisjonen Jaish al-Fatah, hvor Nusrafronten er den ene av de to hovedaktørene. Hva som er den reelle situasjonen i de andre landsbyene som er omtalt i rapporten fra Nord-Syria, har jeg ikke klart å oppdrive informasjon om.

At Nusrafronten opererer også i andre områder som er markert som grønt på kartet, og hvor det i følge rapporten har skjedd våpenstillstandsbrudd, bekreftes også i selve rapporten. Damaskusforstaden Khan al-Sheeh som skal ha blitt utsatt for maskingeværild fra regjeringsstyrkene, beskrives i rapporten som "under the control of armed opposition groups and Al Nusra front". 

Også Al Marj og Erbeen i Øst-Ghouta skal ha blitt utsatt for maskingevær- eller granatild fra regjeringsstyrkene. Rapporten nevner ikke her tilstedeværelse av al-Nusrastyrker her, men andre kilder, blant annet Voice of America, gir et klart bilde av at Nusrafronten er blant de aktive gruppene i området.

Blant våpenstillstandsbruddene nevnes også skyting mot fronten i den sørlige Damaskusforstaden Daraya. Heller ikke her nevnes Nusrafrontens tilstedeværelse i rapporten, men i følge AFP utgjør Nusrafrontens soldater rundt 1/5 av de stridende i området.