lørdag 26. juli 2014

Terrortrusselen - en storstilt beredskapsøvelse?

Det er flere argumenter som taler mot at det trusselbildet som PST har tegnet de siste dagene er reelt, og flere som taler for at dette kan være en storstilt beredskapsøvelse, hvor hele det norske folket er med, uten å vite det.

1. Norge er i høygir på grunn av en "uspesifisert" terrortrussel på bakgrunn av "informasjon". Tidligere når terrorberedskapen har blitt hevet, har det vært fordi Norge har blitt nevnt i trusselvideoer fra al-Qaida, sammen med flere andre land. Denne gangen finner jeg ikke spor av omtale av noen tilsvarende beredskap i andre land, bare omtale i diverse medier av trusselbildet i Norge, så i så fall er det en helt spesifikk, men samtidig "uspesifisert" terrortrussel, som utelukkende er retta mot Norge.

2. Dette gir ingen mening gitt den nåværende politiske situasjonen. Syriafarerne er mer enn opptatt med kamper mot Assadregimet i Syria, andre opposisjonsgrupper i Syria, og Malikiregimet i Irak, og samtidig pågår det en blodig krig i Gaza. Ikke i noen av disse kampteatrene er Norge noe særlig involvert, bortsett fra at vi politisk er med i "Venner av Syria", hvor andre medlemsland i gruppa væpner den syriske opposisjonen, og mange av disse våpnene har tilflytt ISIL, eller Den islamske staten (IS), som vi de nå har begynt å kalle seg. Et angrep på Norge er derfor både en avledning fra hovedkamparenaen, og temmelig meningsløs, gitt Norges helt perifere politiske rolle i de aktuelle konfliktene. Mange andre vestlige land har en langt mer aktiv rolle, og fra IS' perspektiv ville det gitt mye mer politisk mening nå å skulle rette et terrorangrep mot land som støtter den syriske regjeringa, som Iran eller Russland, framfor Vesten.

3. Tidsangivelsen "innenfor noen få dager", og ved slutten av Ramadan, og fortellinga om informasjon om terrorister på vei til Norge, er alt for konkret til å passe inn i bildet av en "uspesifisert trussel". Hele bildet virker derimot såpass klisjeaktig at det nettopp kan være noe som er kokt sammen i strategiavdelinga i PST, for å teste den totale samfunnsberedskapen. Samtidig bidrar det jo "heldig nok" til å bekrefte PSTs generelle trusselbilde, og legitimere dette, på bekostning av det trusselbildet som beviselig har ramma Norge tidligere, og som PST ikke hadde den aller fjerneste ide om på forhånd.

4. Tidspunktet, midt i fellesferien, passer perfekt for ikke å skape for mye oppstyr på skoler og arbeidsplasser, samtidig som det får satt mobiliseringsevnen til de aktuelle beredskapsetatene på den nødvendige "ildprøven", jamfør utfordringene ved 22. juli.